Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2019

73

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

THÔNG BÁO
V/v Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2019
 

      Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Huệ thông báo đến toàn thể Quý phụ huynh và học sinh về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2019 như sau:

  • Thời gian nghỉ:  Thứ Hai, ngày 02/9/2019
                              Thứ Ba, ngày 03/9/2019 học sinh đi học bình thường.
  • Giờ về:
          + 10g30: Khối 1,2,3
          + 11g00: Khối 4,5

Trân trọng thông báo.

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                   Bùi Thị Thanh